Aktuálně nepřijímám žádné další zakázky. Děkuji za pochopení.

  • Koordinace a administrace celého dotačního cyklu (dotační poradenství, administrace žádosti o dotaci, monitoring, udržitelnost) u projektů dotovaných z většiny operačních programů i z národních zdrojů.
  • Koordinace aktivit u projektů většího rozsahu.
  • Vedení procesu tvorby strategických a rozvojových dokumentů.