Sociální oblast

 
Nové výzvy  k předkládání žádostí o dotaci v sociální oblasti najdete zde a v IROP zde
 
Chcete více podrobností? Napište mi.