Pro podnikatele - OPPIK 

Vyberte si svůj program z OPPIK:

 
 • Chci zvýšit technické a užitné hodnoty výrobků, efektivnost procesu výroby, zavést nové metody organizace firemních procesů, zvýšit prodej prostř. významné změny v designu, otevřít nové trhy, nové prodejní kanály...program Inovace zde
 • Chci založit nebo rozvíjet centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení, či jej jinak vybavit...program Potenciál zde
 • Chci vytvořit partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup...program Partnerství ZT zde
 • Chci podpořit rozvoj inovačních sítí - klastrů pro zvýšení intenzity společných výzkumných , vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou...program Spolupráce - klastry zde
 • Jsem začínající podnikatel a potřebuji nové stroje, technologické zařízení a vybavení...programTechnologie zde
 • Potřebuji usnadnit vstup na zahraniční trhy...program Marketing zde
 • Chci rekonstruovat technicky nevyhovující objekt na objekt podnikatelský nebo revitalizovat plochu pro podnikání...program Nemovitosti zde
 • Chci vystavit či rekonstruovat a vybavit školící centrum...program Školící střediska zde
 • Chci spořit energie...program Úspory energie zde
 • Chci vytvořit nové ICT řešení, zřídit centrum sdílených služeb, či vybudovat datové centrum...program ICT a sdílené služby zde
 • Chci realizovat průmyslový výzkumu a experimentální vývoj...program Aplikace zde
 
Možnosti pro podnikatele má i IROP zde

 

Chcete více podrobností? Napište mi.