Kotlíkové dotace - Olomoucký kraj

28.07.2015 14:35

Žádosti na výměnu kotlů, tzv. "kotlíkové dotace" bude Olomoucký kraj přijímat nejdříve v první polovině roku 2016

 

Na výměnu starého kotle na pevná paliva rozdělí hejtmanství z první výzvy ministerstva životního prostředí částku 172 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na jeden kotel maximálně 127 500 korun. Radní kraje včera odsouhlasili přípravu projektové žádosti. Výzvu i s pravidly hejtmanství oficiálně zveřejní po schválení grantu ministerstvem. Stane se tak nejdříve začátkem příštího roku.

„Finanční podpora by měla být zaměřena na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

V případě kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle může být poskytnuta dotace až do výše 75 % z celkových způsobilých nákladů projektu. V případě výměny za tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu, může být podpora až osmdesátiprocentní. Zbývající finanční prostředky bude muset zajistit konečný uživatel, tedy majitel rodinného domu.

„Olomoucký kraj má velký zájem umožnit občanům získat finanční podporu na výměnu starších kotlů. Věříme, že s žádostí o peníze na ministerstvu životního prostředí uspějeme, a že se díky dotaci zlepší kvalita ovzduší v obcích a městech našeho regionu,“ dodal náměstek Šoltys.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat zde.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz