Žadatelé mohou čerpat finanční prostředky na přeshraniční spolupráci institucí a komunit

05.12.2017 10:48

Žadatelé mohou až do 21. prosince letošního roku předkládat projektové záměry v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. V prioritní ose 4 – Spolupráce institucí a komunit je pro společné česko-polské projekty připraveno přibližně 9 milionů EUR. Projektový záměr je nutné předložit na webových stránkách programu zde a jedná se o první povinný krok dvoukolového procesu předkládání žádostí. Teprve po obdržení stanoviska Společného sekretariátu předkládá žadatel plnou projektovou žádost v Monitorovacím systému 2014+. Příjem plných projektových žádostí v prioritní ose 4 bude ukončen dne 7. 3. 2018.

Více informací naleznete na www.cz-pl.eu. V měsíci lednu 2018 uspořádá oddělení regionálního rozvoje seminář pro žadatele.

Harmonogram plánovaných výzev:

Prioritní osa

Projektový záměr

Projektová žádost

Monitorovací výbor

2

30. 6. 2018

1. 10. 2018

28. 2. 2019

2/Destinační management

30. 6. 2018

1. 10. 2018

28. 2. 2019

3

14. 2. 2018

15. 5. 2018

15. 10. 2018

4

21. 12. 2017

 7. 3. 2018

25. 6. 2018

Zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz