Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+

20.04.2016 10:35

Oblíbené dotace na vzdělávání zaměstnanců jsou připraveny pro žadatele i v programovém období 2014 – 2020. Již od 31. 3. 2016 začne příjem žádostí v programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců). Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Dotace bude poskytována jen na odborné profesní kurzy, žádost se podává přes místně příslušný ÚP a spolufinancování ze strany žadatele je zde 15 %. Program je ideální pro vzdělávání menšího počtu zaměstnanců.

V červnu 2016 by měla být vyhlášena výzva z operačního programu Zaměstnanost, kterou bude vhodné využít na proškolení většího počtu zaměstnanců. Dotaci bude možné čerpat v režimu de minimis nebo blokové výjimky. Výše podpory bude pro podniky 85 %, v Praze 50 %. Každý podnik má po dobu 3 let k dispozici 200 000 Euro. Vyčerpá-li je, pak může přistoupit na dotaci v režimu blokové výjimky, která bude odstupňovaná dle velikosti podniku na 70 % (malý), 60 % (střední) a 50 % (velký podnik). Pokud zaměstnáváte zdravotně handicapované v určitém poměru, podpora se může zvýšit o 10 %.
Spolufinancování u obcí a veřejného sektoru bude 5 %, neziskové organizace budou mít dotaci ve výši 100 %.

Co by dotace měla hradit?
• Kurzovné
• Náhradu ušlé mzdy (ale jen ve výši minimální mzdy)
• Režijní náklady – nájem, účetnictví, náklady na administrativu projektu, cestovné atd.
• Případně je možné mít přímo zaměstnaného interního lektora a z dotace hradit jeho mzdu.

Podporováno bude 7 typů školení:
1. Základní IT školení
2. Odborné IT školení
3. Jazyky
4. Manažerské/měkké dovednosti
5. Účetní/daňové
6. Odborné, technické
7. Interní lektor – musí být zaměstnán a splňovat podmínky.

K žádosti by měla být sestavena analýza vzdělávání zaměstnanců, která bude muset splňovat požadavky pro talent management zaměstnanců.

 

Zdroj: ÚP, OPZ