Výzva pro územní samosprávné celky na profesionalizaci veřejné správy

09.04.2019 10:32

Specifickým cílem je:

 • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora řízení kvality.
 • Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů.
 • Podpora procesního řízení v organizaci.
 • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností.
 • Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory pro obce, kraje a dobrovolné svazky obcí činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Míra podpory pro asociace a sdružení obcí a krajů činí 95 % – 100 % z celkových způsobilých nákladů.

 

Zdroj: www.esfcr.cz/vyzva-092-opz