Výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

05.03.2015 11:48

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

Program slouží k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny. Jeho prostřednictvím je zajišťován nejen drobný management a další drobná neinvestiční jednoletá opatření, ale také je významným nástrojem pro péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a pro péči o trvalé handicapy.

Žádosti je možné podávat do 20. března 2015.

Více informací o výzvě naleznete na tomto odkaze.