Výzva č. 022 OPZ - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

25.09.2015 10:11

 

Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. 9. 2015.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.esfcr.cz/