Výzva č. 026 OPZ - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

25.09.2015 10:07

Specifickými cíli výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. 9. 2015.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

 

Zdroj: www.esfcr.cz/