Výzva OPZ č. 023 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

25.09.2015 10:18

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 10. 2015.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

 

Zdroj: www.esfcr.cz/