Výzva na šablony pro mateřské a základní školy vyhlášena

01.07.2016 17:42
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

„Mateřským a základním školám na celém území České republiky včetně hlavního města Prahy bude v rámci této výzvy rozděleno až 4,5 mld. Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy očekává realizaci některé ze šablon až u 100 % českých škol,“ říká
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle MŠMT samotného školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací.

Bližší informace a důležité kontakty naleznete na internetových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.