Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Praděd

14.04.2016 14:17

Euroregion Praděd jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko vyhlašuje dnem 12. 4. 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty z „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd”.

Termíny pro předkládání žádostí

Příjem žádostí je průběžný od data vyhlášení průběžné výzvy. Správce Fondu mikroprojektů průběžně

zveřejňuje termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterých budou projednávány

předložené žádosti, dále termíny, v kterých je nutné žádosti o dotaci pro dané zasedání předložit, a další omezující podmínky pro dané kolo výzvy.

 

Vymezení způsobilých žadatelů

Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v působnosti Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Jedná se o toto území:

 

·         Na české straně:

správní území okresů: Jeseník (s výjimkou katastru obce Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov

·         Na polské straně:

správní území vojvodství Opolské – powiaty: brzeski(śląski), kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, město Opole

 

Tematické zaměření mikroprojektů

·         Prioritní osa 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“

·         Prioritní osa 4 „Spolupráce institucí a komunit“

 

Rozsah dotace

·         Prioritní osa 2

o   mikroprojekty typu B a C – rozsah dotace 2.000 - 30.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 60.000 EUR)

o   mikroprojekty typu A – rozsah dotace 4.000 - 60.000 EUR – za národní část vždy max. 30.000 EUR a to v i případě, že jsou na mikroprojektu zainteresovaní více než 2 partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 120.000 EUR)

·         Prioritní osa 4

o   mikroprojekty typu B a C – rozsah dotace 2.000 - 20.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 40.000 EUR)

o   mikroprojekty typu A – rozsah dotace 4.000 - 40.000 EUR – za národní část vždy max. 20.000 EUR a to v i případě, že jsou na mikroprojektu zainteresovaní více než 2 partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 80.000 EUR)

 

Zdroj: www.europraded.cz/