Výzva k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury

19.01.2015 12:27

Město Jeseník ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Aktuální uzávěrka příjmu žádostí je 28.2.2015. Výše kvóty (dotace) pro celé území obce s rozšířenou působností Jeseník je 473 000 Kč.

Další informace a formuláře žádosti jsou ke stažení na stránkách města Jeseník zde, nebo na stránkách Ministerstva kultury zde.

V souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností zveřejňujeme souhrnnou zprávu o zmíněném dotačním programu za rok 2014:

V roce 2014 byla Ministerstvem kultury České republiky přiznána městu Jeseník jako obci s rozšířenou působností kvóta ve výši 468.000 Kč, která byla rozdělena v jednom kole třem žadatelům, a to na obnovu severní části fasády kostela sv. Jana Křtitele v Písečné (170.000 Kč), obnovu západní části parkánové zdi kostela sv. Josefa v Žulové (228.000 Kč), restaurování městského znaku na jižní zdi radnice v Jeseníku (59.000 Kč). Od poslední jmenované akce žadatel v průběhu roku 2014 odstoupil a sumu vrátil zpět poskytovateli dotace. Celkový počet žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku za rok 2014 byl čtyři, přičemž jedna žádost byla vrácena z důvodu, že předmětný objekt, který žadatel zamýšlel restaurovat, nebyl doposud prohlášen za kulturní památku.