Výzva č. 3 IROP - zpracování regulačních plánů ORP

20.09.2015 11:08

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 16. září 2015 průběžnou výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu regulační plány.
 
Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

 

Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností

 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.