Výzva č. 6 IROP - zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

30.09.2015 09:44

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. září 2015. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 30. června 2018.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.dotaceeu.cz/