Výzva č. 5 IROP - vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie.

25.09.2015 10:03

 

Díky této výzvě budou podpořeny projekty na pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované péče v onkogynekologii nebo perinatologii. 
Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče, k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onemocnění včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí. Dotace je určena výhradně pro konkrétní specializované pracoviště zdravotnického zařízení, nikoliv pro celé zdravotnické zařízení. Příjemci podpory mohou být Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a Centra vysoce specializované intenzivní  péče v perinatologii. Kompletní seznam oprávněných žadatelů je uveden v textu výzvy i Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,2 mld. Kč.
 
Pátá výzva v IROP „Vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ patří pod specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 26. října 2015 do 1. prosince 2017, přičemž žádosti budou hodnoceny průběžně podle data předložení.
 
Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději 31. prosince 2019. 

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/