Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – OPVK

16.07.2015 10:57

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. 

 

Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Šablony klíčových aktivit: 

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. 

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. 

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

 

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin.

 

Důležité dokumenty pro žadate:

ikona souboruVyzva_c 57

ikona souboruPrirucka pro zadatele a prijemce_vyzvy_c57

 

Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. 7. 2015, 10hod.

 

Problematika výběrových řízení je pak detailně popsána zde: ikona souboruVyberova rizeni_Benefit7_Postupy

 

Zdroj: www.op-vk.cz/