V lednu 2016 vznikne Agentura pro podnikání a inovace

15.05.2015 09:53

Na starosti bude mít administraci EU fondů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská komise při jednáních s Českou republikou o implementaci služebního zákona požadovala, aby zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy spadaly pod režim zákona o státní službě. Proto se do konce roku 2015 agentura CzechInvest rozdělí a část zaměstnanců přejde do nové agentury, která bude mít na starosti administraci EU fondů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle dohody s Evropskou komisí agentura CzechInvest ve stávající podobě dokončí administraci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) již bude spravován novou agenturou. Tu k 1. lednu 2016 vytvoří zaměstnanci, kteří zatím spadají do divize strukturálních fondů agentury CzechInvest.

„Nová agentura ponese název Agentura pro podnikání a inovace, do které přejde zhruba 130 zaměstnanců CzechInvestu. Zbytek CzechInvestu se bude nadále věnovat svému hlavnímu úkolu, kterým je zprostředkovávání investičních projektů do ČR,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Více informací v tiskové zprávě ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: www.czechinvest.org