Uveřejnění harmonogramu výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

07.07.2015 10:47
Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 byl uveřejněn.
Řídicí orgán IROP dnes zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015, který byl projednán Monitorovacím výborem IROP a Platformou pro vyhlašování výzev IROP. Je vyvěšen zde.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/