Státní podpora sportu na období 2017-2019

08.11.2016 14:52

Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 - 2019 byly projednány poradou vedení MŠMT dne 27. října 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu z řad spolků působících v oblasti sportu.

Je třeba upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém procesu realizace dotační podpory a nezakládá právní nárok na obdržení dotace.

Podobně jako tomu bylo v  roce 2016, je vyhlášeno celkem 10 programů s přesně specifikovaným obsahovým zaměřením.

Novinkou ale je, že tyto programy jsou vyhlášeny na období tří let, tj. na období 2017-2019. To ovšem stále znamená, že poskytnutí dotace je třeba vyúčtovat ke konci každého kalendářního roku.

Další novinkou je, že žádosti se budou podávat elektronicky pomocí nového portálu IS-SPORT.

Zdroj: www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019?source=rss