Společnost DUHA - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

10.08.2016 16:00
 
Cíle nadace:

 

·         pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů..)

 

·         patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy..)

 

·         zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry, především MUDr. Vojty

 

·         pomoci dětem postiženým DMO a diabetes

 

·         zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR, poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek

 

·         pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek

 

·         organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života

 

·         nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění rehabilitační, léčebné základny postižených dětí po DMO.

 

 

Cílů a účelu činnosti je dosahováno prostřednictvím realizace projektu "Nemysli jen na sebe", projektu "Zdravé zuby", projektu "Zřízení, vedení centrální půjčovny pomůcek".

 

Více na www.duhatu.cz/