SFDI -Vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklostezek

03.05.2016 20:59

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

 

Zdroj: www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vyhlasujeme-ii-kolo-pro-podavani-zadosti-o-prispevek-na-cyklostezky-2016/