Senior Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

13.07.2016 09:23

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech a hospice. 

Partnerem projektu je advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.

Uzávěrky pro přijímání žádostí - 26.2.2016 a 20.9.2016

Zdroj: www.vdv.cz/programy/senior/