Seminář proškolí podnikatele o dotačních příležitostech v programu Horizont 2020

09.02.2015 10:00

Sdružení OK4EU uspořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem a Technologickým centrem Akademie věd ČR (TC AV ČR) odborný seminář, jehož obsahem bude představení komunitárního programu Evropské unie Horizont 2020. Seminář bude úzce tematicky zaměřen na specifické možnosti účasti malých i velkých firem v tomto programu.

Program Horizont 2020 patří mezi komunitární programy Evropské unie, což jsou finanční nástroje Evropské komise, z nichž mohou evropské subjekty čerpat finanční prostředky na své aktivity. Horizont 2020 je program zaměřený na výzkum, vývoj a inovace a je ve stávajícím programovém období 2014-2020 největším rámcovým programem Evropské unie s rozpočtem přesahujícím 77 mld. EUR.

V členských státech EU jsou zřízena národní kontaktní místa, kde mohou zájemci konzultovat své projektové žádosti. Na semináři vystoupí národní koordinátoři Eva Hillerová a Petr Hladík z TC AV ČR. Účastníkům představí strukturu programu Horizont 2020, nový nástroj zaměřený na podporu malých a středních podniků, na projekty transferu výsledků výzkumu do praxe a zvýšení účasti podnikatelských subjektů v programu. Součástí semináře budou i praktické rady pro přípravu projektových žádostí.

Seminář se uskuteční v úterý 17. 2. 2015 od 13:00 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zájmové sdružení právnických osob, které zastupuje zájmy Olomouckého kraje při EU, pořádá semináře komunitárních programů pro své členy pravidelně již od roku 2012. Na rok 2015 plánuje celkem 6 seminářů na různá témata od vzdělávání, podpory obcím a městům až po témata výzkumu a vývoje.

Akce je bezplatná, on-line registrace probíhá na adrese https://geform.tc.cz/olomouc_sme_fti/. Podrobnosti o semináři sdělí zájemcům Mgr. Krajča z OK4EU na tel. 587 432 016 nebo emailukrajca@ok4eu.cz

www.kr-olomoucky.cz/seminar-proskoli-podnikatele-o-dotacnich-prilezitostech-v-programu-horizont-2020-aktuality-4053.html