Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

31.10.2015 20:33

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol, které jsou zřizovány územně samosprávními celky.

Žádosti jsou přijímány do 21. 12. 2015.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvoření nových výukových kapacit v základní škole a zvýšení kapacit v mateřské škole.
  • Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. bezprostředně související s vytvořením nové kapacity.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je minimálně 2 mil. Kč  a maximálně 30 mil. Kč.
  • Minimální výše spolufinancování žadatele činí 15 % z celkových nákladů akce.
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
 
Zdroj: www.msmt.cz/