Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

02.11.2018 13:03

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů.

Prostřednictvím výzvy budou realizována následující opatření:

  • odstranění potenciálních „havarijních stavů“ ohrožující zdraví a život osob,
  • odstranění důsledků zastarávání technického stavu objektů,
  • energeticko-úsporná opatření,
  • nezbytná obnova a pořízení interiérového, strojního a přístrojového vybavení pro zajištění výuky, stravování a ubytování klientů investičního charakteru.
Více informací naleznete zde: ZDROJ