Řídicí orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

09.09.2015 10:47

 

Více o této výzvě na: www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat zde.

 

 

Zdroj:www.msmt.cz