Programy SFRB otevřeny pro příjem žádostí

06.02.2015 17:08

Podle schváleného rozpočtu na rok 2015 má Státní fond rozvoje bydlení připraveno na poskytování úvěrových podpor více než 1 mld. Kč.

Vyberte si program podle vašich potřeb či investičních záměrů:

Panel 2013+ – program na opravy a modernizace bytových domů
Program Výstavby – program na výstavbu nájemních bytů
Úvěr 150 – program pro mladé do 36 let na modernizace bytů či rodinných domů

I nadále jsou pro vás otevřené Programy Pro obce a Program Záruk.

Prohledněte si stav čerpaných finančních prostředků v roce 2014 a zároveň stanovené rozpočty programů v novém roce – Panel 2013+Úvěr 150Program Výstavby.

Všechny programy mají zvýhodněné a především stabilní podmínky s fixací po celou dobu trvání.