Program rozvoje venkova (PRV) odstartoval příjem žádosti v novém programovém období v září 2015

01.10.2015 10:49

Od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015 je možné podávat žádosti o dotaci v těchto programech: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (podpořeny budou investice do zemědělských staveb a technologií), 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů a další) a dále pak 4.3.2 Lesnická infrastruktura (investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení).

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.eagri.cz