Program obnovy venkova 2015 - Olomoucký kraj

20.01.2015 21:14

Zástupci obcí a místních akčních skupin se ve dnech 12. až 15. ledna zúčastnili seminářů k Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2015. V sídle Olomouckého kraje se dozvěděli více o podmínkách krajského programu a aktuálních krajských, národních a evropských dotačních titulech.

Oprávnění žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu do 13. února 2015.

Prezentace ze seminářů spolu s kontakty a všemi potřebnými dokumenty k podání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Program obnovy venkova zde.