Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019

05.02.2019 10:47

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Z dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o finanční podporu následujících aktivit vztahujících se k oblasti EVVO:

  • podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den bez aut apod.) a k aktuálním problémům daného regionu;
  • podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO;
  • podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol;
  • podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;
  • podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);
  • podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO;
  • podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek;
  • podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.
Příjem žádostí: 4.2. - 20.2.2019
 
Podrobnosti naleznete ZDE