Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016

01.05.2015 21:42

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil 2. kolo pro předkládání žádostí na výstavbu a údržbu cyklostezek pro rok 2015/2016 a pro zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V obou dotačních titulech mohou o příspěvek ve výši 85 % žádat obce. Uzávěrka přihlášek pro výstavbu cyklostezek je 1. 6. 2015 a pro zvyšování bezpečnosti dopravy se jedná o termín 19. 6. 2015.

 

Zdroj: www.sfdi.cz/