Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

27.02.2017 20:03

Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.

 

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy jejich nasvětlením, bezbariérovou úpravou, popř. jinou bezpečnostní úpravou (např. místo pro přecházení) a rekonstrukce přechodů pro chodce v průtazích obcí na silnicích I., II. a III. třídy, zvyšující bezpečnost chodců.

Příjem žádosti 20.1. - 24.2.

 

Zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-budovani-a-rekonstrukce-prechodu-pro-chodce-prijem-zadosti-20-1-24-2-cl-3739.html