Přehled vyhlašovaných grantových řízení Nadace ČEZ

20.04.2018 09:41

Přehled vyhlašovaných grantových řízení Nadace ČEZ v roce 2018 naleznate zde

 

Více informací na webu nadacecez

 

Zdroj: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html