Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

31.03.2015 10:04

Jedná se o dotace na zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků, respektive krmivářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. 

Příjem žádostí probíhá do 30.4.2015. 

Příjemci podpory jsou výrobci potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 

Výše podpory je od 25 % prokazatelně vynaložených nákladů.

Mezi typy podporovaných výrobků patří:

Modernizace výrobních zařízení.

Zavádění nových technologií.

Investice související s diverzifikací produkce provozovny o další nové výrobky.

Investice související se zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny.

Zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů.

Investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, respektive krmiv.

Zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.

Zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků, respektive krmiv.

 

Zdroj: eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2015/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html