Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

03.02.2016 21:19

 

Dotace na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou mohou získat vlastníci těchto památek.

Typy projektů:

Zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Příjem žádostí:

·         První kolo s příjmem žádostí do 29. 2. 2016.

·         Druhé kolo s příjmem žádostí do 30. 4. 2016.

·         Může být vyhlášeno případné doplňkové kolo s příjmem žádostí do 15. 9. 2016.

 

Zdroj: www.mkcr.cz