Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

09.03.2015 13:08

 Dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních škol a středních škol.

 

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotaci je možno podávat do 31. 3. 2015, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže.
  • Právnické osoby vykonávajícím činnost střediska volného času.
  • Vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je určena na financování mimoškolních vzdělávacích aktivit souvisejících se vzděláváním žáků ve věku 12 – 19 let, a to se zaměřením na mimoškolní vzdělávací aktivity, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a  technické obory.

Forma a výše podpory:

  • Dotace budou poskytovány v rámci disponibilních zdrojů určených pro rok 2015, které celkově činí 1,2 mil. Kč. Částku pro konkrétní 

Specifika a omezení: