Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

31.03.2015 10:02

Podpora marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 31.8.2015.

Příjemci podpory jsou fyzické osoby, právnické osoby a další organizace, podnikající na území ČR v rezortu zemědělství a zpracování zemědělských produktů. Mezi typy podporovaných projektů patří např. úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku subjektům účastnícím se české národní expozice organizované pod záštitou Ministerstva zemědělství v době od 30. 8. 2014 do 31. 8. 2015. Maximální výše příspěvku dosáhne 100 % prokázaných nákladů, maximálně však 100 000 Kč na žadatele, veletrh či výstavu. Podpora bude poskytována formou de minimis.

 

Zdroj: eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2015/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html