Podpora digitalizace kin v roce 2015-2016

01.05.2015 21:35

Cílem podpory je zachování maximálního počtu kin prostřednictvím digitalizace. Upřednostňována budou kina s diverzifikovaným filmovým programem po stránce dramaturgické, druhové, žánrové aj., s vyšším počtem filmových projekcí, s pravidelným a celoročním provozem kina, s dlouhodobou podporou ze strany majitele objektu a s koncepcí rozvoje objektu a budoucích investic. Žádosti je možné podávat ještě do 8. 5. 2015.

 

Zdroj: www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-technicky-rozvoj-a-modernizace.html