Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

23.04.2015 09:45

Řídící spolupředseda Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd, s ohledem na řádné čerpání prostředků Fondu mikroprojektů, rozhodl otevřít 15. výzvu k předkládání projektových žádostí. Vzhledem k tomu, že úspory finančních prostředků z ukončených mikroprojektů vznikly jak na české, tak i polské straně Euroregionu Praděd, bude příjem projektových žádostí probíhat na obou stranách euroregionu.

Výzva je vyhlášena dne 13. 4. 2015

Projektové žádosti českých žadatelů budou přijímány na:
sekretariátě Euroregionu Praděd
Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem

  • příjem žádostí se vyhlašuje dne 13. 4. 2015 a bude ukončen ve středu 29. 4. 2015 v 15:00 hodin
  • výše podpory pro jednoho žadatele je omezena do 30.000 EUR (to znamená, že jeden žadatel může podat více než jednu žádost a všechny mu mohou být schváleny, ale nemůže v souhrnu získat více než 30.000 EUR)
  • žadatel musí v návrhu respektovat závazný termín ukončení realizace do konce července 2015
  • projekty musí být připravené k realizaci, ve spolupráci s polským partnerem
  • doporučuje se předkládat spíše menší a malé projekty zaměřené na sportovní a kulturní výměny a na propagaci cestovního ruchu (tvorba propagačních materiálů)

Vzhledem ke zkráceným termínům příjmu a schválení projektu,nebudou mít žadatelé, jejichž projekty se budou muset opravit ve fázi formální náležitosti, možnost prodloužení lhůty pro doplnění nebo doplnit chybějící přílohy.

O způsobu schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem po uzavření hodnotícího procesu, bude rozhodnuto na dalším jednání s polským partnerem.

 

Zdroj:www.europraded.cz/index.php?news=133