OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE ZAŘADIL DO SKUPINY SCHVÁLENÝCH PROGRAMŮ

04.05.2015 11:12
Žadatelé budou moci v brzké době reagovat na výzvy z nově schváleného Operačního programu Životní prostředí. Tento program dnes schválila Evropská komise jako druhý z deseti operačních programů.
Těší mě, že můžu potvrdit schválení dalšího operačního programu Evropskou komisí. V dnešní době je třeba investovat do ochrany krajiny a životního prostředí. Investice jsou zde stále potřebné. Rozvoj České republiky závisí v mnohém i na zlepšení životního prostředí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Tento program zaštiťuje jako řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí. Hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky a také podpora efektivního využívání zdrojů. V rámci programu se projekty mohou zaměřit na eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a na celkové zmírňování nežádoucích dopadů změny klimatu.
 
Česká republika může v letech 2014–2020 vyčerpat téměř 24 miliard EUR. Operační program Životní prostředí z této částky rozdělí skoro 2,6 mld. EUR.