Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2016

20.05.2016 09:27

V letošním roce plánuje OP VVV vyhlásit řadu výzev např. formou šablon pro mateřské a základní školy, se zaměřením na společné / inkluzivní vzdělávání nebo také na podporu spolupráce výzkumných organizací s podniky a školami.

Výzvy OP VVV v roce 2016:

Během roku 2016 plánuje Řídicí orgán OP VVV (dále jen ŘO OP VVV) vyhlásit výzvy například na podporu systémových projektů v souvislosti se strategickým řízením VaVaI v ČR, RIS3 manažery, rozvoj strategického  řízení politiky VaVaI a také kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení výzkumných organizací.

Podrobné aktuální informace najdete zde

Zdroj: https://www.strukturalni-fondy.cz/