Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2016

20.05.2016 09:14
Dosud bylo v rámci OP PIK vyhlášeno celkem 40 výzev s celkovou alokací přesahující 29 mld. Kč, z nichž je aktuálně 33 výzev otevřeno pro předkládání žádostí o podporu. Současně se intenzivně připravují či dokončují další výzvy plánované k vyhlášení v průběhu roku 2016.
Plánované akce v rámci OP PIK Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán OP PIK ve spolupráci s CzechInvestem
pořádá každoročně informační semináře pro veřejnost o nových výzvách a aktuálních informacích k programu OP PIK. Na jaře v Praze, Brně a Ostravě a na podzim jsou pořádány výjezdní semináře po krajských městech. Mimo tyto obecné informační semináře pořádá agentura CzechInvest také tematické semináře, zaměřené například na výběr dodavatele v rámci programů podpory OP PIK nebo systém MS2014+. Aktuální informace o seminářích OP PIK najdete na www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/15c89c79-c79b-427c-ae06-01c5975c945e/clanek-OPPIK.pdf?ext=.pdf.

 

 

Zdroj:https://www.strukturalni-fondy.cz/