OP zaměstnanost výzva č. 43 podnikové vzdělávání zaměstnanců

01.07.2016 17:48

Výzva je zaměřena na školení zaměstnanců. Cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Rovněž je podporováno zvýšení adaptability starších zaměstnanců na měnící se podmínky na trhu práce.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

PŘEDMĚT DOTACE: Podporované oblasti vzdělávání: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor

 

ŽADATEL: Soukromé společnosti, družstva, státní podniky, OSVČ a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

 

VÝŠE PODPORY: až 85 %

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 8. 2016 – 17 hod

 

Zdroj: www.esfcr.cz