Olomoucký kraj také letos přispěje na environmentální vzdělávání

27.01.2016 17:02

Školy i školky z Olomouckého kraje mohou soutěžit o finance na projekty ekologické výchovy a osvěty, vzdělávací akce, ale také na pomůcky a vybavení, které poslouží při seznamování dětí a studentů s přirozenými životními podmínkami. Krajští radní na svém lednovém jednání schválili podmínky dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016.

Pokud jejich rozhodnutí ještě potvrdí únorové krajské zastupitelstvo, mohou si školy od 17. března požádat o peníze na školní soutěže, vybavení učeben a další akce v oblasti životního prostředí v prvním dotačním titulu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji. V tomto titulu bude rozděleno celkově 350 tisíc korun.

Od 6. června pak bude možné soutěžit o celkem 50 tisíc korun v druhém dotačním titulu Zelená škola Olomouckého kraje. Žadatel, který uspěje v tomto dotačním titulu, obdrží kromě finančního příspěvku rovněž ocenění Zelená škola Olomouckého kraje za školní rok 2015/2016.

„Cílem tohoto dotačního programu je ocenit a finančně podpořit školy, které se aktivně zapojují do ekologické výchovy,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec.

Dotační program k ekologické výchově bude vyhlášen 15. února a podrobné informace najdou zájemci na webu Olomouckého kraje v sekci Krajské příspěvky a dotace 2016.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz