Olomoucký kraj se připravuje na příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace

16.02.2016 13:58

V pondělí 22. února 2016 přesně v osm hodin ráno začne Olomoucký kraj poprvé ve své historii přijímat žádosti o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva za ekologičtější topidla.

Do okamžiku O sice ještě pár dnů zbývá, hejtmanství ale už teď dokončuje přípravy, díky kterým by se veškerá administrativa související s příjmem žádostí měla obejít bez zbytečných problémů.

Kraj například zřídil hned tři místa pro podání žádosti. Kromě Šumperku a Jeseníku samozřejmě i v Olomouci, kde se předpokládá největší nápor žadatelů. Úředníci je kvůli plynulejšímu odbavení budou první den očekávat v prostorách olomouckého Regionálního centra.

OLOMOUC – příjem žádostí:

22. 2. 2016 od 8:00 – 12:00 hodin    - v prostorách přízemí budovy RCO, Jeremenkova 40b

22. 2. 2016 od 12:00 – 17:00 hodin a v ostatních dnech tj. od 23. 2. 2016 v úředních hodinách pro veřejnost do 13. 5. 2016 do 12:00 hodin na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a

ŠUMPERK – příjem žádostí:

22. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

23. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

24. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

29. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

  2. 3. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

Podatelna detašovaného pracoviště Krajského úřadu Olomouckého kraje v prostorách Střední školy železniční, technické a služeb – Bulharská 8.

JESENÍK – příjem žádostí:

22. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

23. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

24. 2. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

  1. 3. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

  3. 3. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

Podatelna detašovaného pracoviště Krajského úřadu Olomouckého kraje v prostorách SOŠ a SOU strojírenské a stavební – Dukelská 1240/27.

 

Žadatelům budou v pondělí 22. února 2016 v místech příjmu žádostí k dispozici zaměstnanci odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, kteří mají administraci tzv. kotlíkových dotací na starosti.

Každá žádost musí být podána v zalepené a řádně označené obálce dle podmínek dotačního programu. Samotná místa příjmu žádostí budou označena informacemi s veškerými instrukcemi.

Žádosti je možné poslat poštou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou a to tak, aby byly doručeny nejdříve v první den příjmu žádostí – tedy 22. února v 8:00 hodin.

Veškeré informace k tzv. kotlíkovým dotacím včetně formuláře žádosti najdou zájemci na webu:www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz