Olomoucký kraj poskytne dotace včelařům

25.05.2015 21:26

Rada Olomouckého kraje na svém jednání 7. května schválila vyhlášení Programu na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2015. Krajská dotace může včelařům pokrýt až polovinu vynaložených nákladů na chov včel.

Dotace stejně jako v loňském roce pomohou začínajícím včelařům s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji starším 18 let, kteří dosud nevlastní žádné včelstvo. Grantový program počítá také se včelaři, kteří byli nuceni zlikvidovat svá včelstva na pokyn orgánů Státní veterinární správy. Dotace může být použita na nákup úlů, chovného materiálu, základního vybavení a pomůcek. Letošní novinkou je možnost použít finance například na plastové mezistěny. Kraj tak reaguje na nové možnosti a metody ve včelaření.

Krajské zastupitelstvo vyčlenilo ze svého rozpočtu na podporu začínajících včelařů celkovou částku 400 tisíc korun. Každý úspěšný žadatel může obdržet částku minimálně 5 tisíc korun, maximálně pak 10 tisíc korun. Pravidla a formulář žádosti naleznou včelaři na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Životní prostředí a zemědělství – Ochrana přírody – Program na podporu včelařů.

Další informace naleznete zde