Olomoucký kraj podpoří zkvalitnění turistických informačních center

08.04.2015 10:33

Hejtmanství může letos rozdělit mezi 41 turistických informačních center v regionu až 800 tisíc korun. Peníze jsou určeny především na zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb.

U příjemců dotace je zachována podmínka, že příslušné turistické informační centrum musí být certifikováno v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. Pokud zařízení uvedenou certifikaci nemá, může být její získání předmětem podané žádosti o dotaci.

Olomoucký kraj chce tímto dosáhnout toho, aby podpora směřovala pouze tam, kde je prokazatelná profesní kvalita. Při své činnosti musí turistická informační centra spolupracovat se Sdruženími cestovního ruchu Jeseníky a Střední Morava,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Turistická informační centra podporuje Olomoucký kraj od roku 2010. Oproti loňskému roku nebude možné žádat na dovybavení prostor novým kancelářským nábytkem, s výjimkou nově založených informačních center.

Poskytnuté dotace budou určeny zejména na technickou podporu on-line transferu kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na portál www.ok-tourism.cz, na zřízení nového turistického informačního centra v místech, kde tato služba chybí nebo na zajištění doplňkových služeb poskytovaných turistům. „Mezi ty patří například průvodcovství, tvorba balíčků služeb, zajištění komplexnějších akcí skupinám či jednotlivcům,“ dodal Rozbořil.

Peníze mohou příjemci dotace použít i na mzdové prostředky a na podporu dalšího odborného vzdělávání pracovníků jednotlivých středisek.

Minimální výše dotace na jeden projekt je 30 tisíc a maximální výše 60 tisíc korun. Finanční spoluúčast příjemce na realizaci projektu není požadována. Žádosti bude možné podat v termínu od 7. do 15. května do 13:00 hodin.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz/kraj-podpori-zkvalitneni-turistickych-informacnich-center-aktuality-4239.html