Olomoucký kraj i letos uvolní peníze na protidrogovou prevenci

27.01.2016 16:56

Cílem dotačního programu je podpora činnosti jednotlivců, organizací nebo obcí, které se zabývají službami v oblasti protidrogové prevence v Olomouckém kraji.

Dotační program obsahuje pět dotačních titulů:

  1. Kontaktní a poradenské služby

  2. Terénní programy pro problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé

  3. Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách

  4. Programy následné péče, které zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb a jiná zařízení; obsahují soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky abstinence

  5. Adiktologické služby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě

Olomoucký kraj, stejně jako v předchozích třech letech, rozdělí mezi žadatele o dotaci 2 500 000 korun. Zájem o finanční podporu se přitom každý rok zvyšuje.

„Protidrogová prevence patří k oblastem, kterým se Olomoucký kraj věnuje dlouhodobě. Každý projekt, který smysluplně přispěje k řešení této problematiky, jsme ochotní podpořit,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer.

Hejtmanství bude přijímat žádosti od 4. do 18. dubna. O dotacích do dvou set tisíc korun rozhodne krajská rada v polovině května. O žádostech nad dvě stě tisíc pak Zastupitelstvo Olomouckého kraje koncem června.